Krav til Nordisk Ministerråds økonomiske administration

22.06.21 | Nyhed
De nordiska samarbetsministrarna
Fotograf
Mary Gestrin
For første gang siden starten af pandemien mødtes de nordiske samarbejdsministre til et fysisk møde mandag og tirsdag i Borgå i Finland. Hovedtemaet for mødet var de udfordringer i ministerrådets økonomiske administration og projektforvaltning, som sekretariatet har arbejdet med i de sidste to år.

Arbejdet med ministerrådets årsregnskaber for 2020 er blevet forsinket. Årsregnskaberne kunne først indleveres til Rigsrevisionen i Danmark i juni, efter at Rigsrevisionens præliminære stikprøve antydede, at der var regnskabsfejl i projekthåndteringen. De reviderede årsregnskaber blev indleveret, efter at sekretariatet havde gennemført en meget omfattende intern revision af projekthåndteringen.

Det er Finland, der har formandskabet i Nordisk Ministerråd i år. Minister Thomas Blomqvist fra Finland leder samarbejdsministrene i år, og han var i dag vært i Borgå i Finland ved det første fysiske møde siden starten af pandemien. Ministrene havde endnu engang inviteret Rigsrevisionen til at deltage på deres møde og bidrage med synspunkter, og Blomqvist understreger alvoren i situationen.

– Problemerne med projektforvaltningen bekymrer samarbejdsministrene. Vi tager ad notam, at sekretariatet foretager en omhyggelig gennemgang af deres processer, eftersom det har vist sig, at der stadig er mangler i projektadministrationen. På dagens møde har vi vedtaget en række yderligere krav, som skal opfyldes for at sikre en pålidelig forvaltning af det nordiske budget.

 

Fire ministre var fysisk til stede på samarbejdsministrenes møde, to deltog digitalt.