Toimintasuunnitelma ja budjetti 2022

Tiivistelmä

Information

Publish date
Abstract
Visio Pohjoismaista maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena määrittelee Pohjoismaiden ministerineuvoston työn painopistealueet tulevina vuosina. Meidän tulee tehdä sellaista politiikkaa ja ratkaisuja koskevia ehdotuksia, joilla Pohjolasta tulee edelläkävijäalue, kun tavoitteena on vihreä siirtymä, sosiaalinen kestävyys ja kilpailukyky.Vuodelle 2022 esitettävät toimintasuunnitelmat ja budjetit sisältyvät monivuotisiin budjettinäkymiin, joita Pohjoismaiden ministerineuvosto käsittelee nyt jo toista vuotta ja jotka ulottuvat vuoteen 2024. Vuosien 2021 ja 2024 välillä toteutetaan asteittain kunnianhimoinen budjettivarojen uudelleenkohdennus sektoreiden kesken, jotta vision 12 tavoitetta saavutetaan. 
Publication number
2022:712