Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö

Pohjoismaiden ministerineuvoston, Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston sihteeristöt sijaitsevat samassa talossa osoitteessa Ved Stranden 18.

Information

Postiosoite

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact
Sähköposti

Content

  Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö

  Henkilöstö-, hallinto- ja oikeusasiat -osasto (HRAJ)
  HRAJ vastaa rekrytoinnista, henkilöstön kehittämisestä sekä henkilöstöhallinnosta. Lisäksi HRAJ:n vastuulle kuuluvat IT-, vastaanotto- ja huoltopalvelut. Hallinnollisten tehtävien hoidon lisäksi osasto koordinoi ja valmistelee oikeusasioiden ministerineuvoston (MR-JUST) kokouksia.
  Siirry organisaatioon
  Kulttuuri ja resurssit -osasto (KR)
  Kulttuuri ja resurssit -osasto koordinoi seuraavien ministerineuvostojen alaista yhteistyötä: kulttuuriministerineuvosto (MR-K), jolle kuuluvat taide- ja kulttuurihankkeet, joukkoviestinpolitiikka sekä Pohjolan talot ja Pohjoismaiden instituutit; yhteistyöministerit (MR-SAM), jolle kuuluu lapsi- ja nuorisopolitiikka (Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea); tasa-arvo-ja LGBTI-asiain ministerineuvosto (MR-JÄM) sekä maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto (MR-FJLS), jolle kuuluu myös Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma.
  Siirry organisaatioon
  Osaaminen ja hyvinvointi -osasto (KV)
  Osaaminen ja hyvinvointi -osasto vastaa toimenpiteistä, jotka liittyvät koulutus- ja tutkimusalaan sekä sosiaalialaan, kuten terveys- ja hyvinvointikysymyksiin. Niiden lisäksi osasto vastaa työelämäalan asioista. Osastolla on myös päävastuu pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä, ja se vastaa yhteistyöministerien puolesta sektorienvälisestä kotouttamisyhteistyöstä.
  Siirry organisaatioon
  Kasvu ja ilmasto -osasto (VK)
  Kasvu ja ilmasto -osasto koordinoi elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan (MR-TILLVÄXT), ympäristö- ja ilmastopolitiikan (MR-MK), digitalisaatiopolitiikan (MR-DIGITAL) sekä talous- ja rahapolitiikan (MR-FINANS) pohjoismaista yhteistyötä.
  Siirry organisaatioon
  Pääsihteerin toimisto (GSK)
  HR & hallinto
  HR & hallinto vastaa rekrytoinnista, henkilöstön kehittämisestä, lakiasioista sekä tukijärjestelmien hallinnoinnista. Lisäksi osaston vastuulle kuuluvat IT- ja vastaanottopalvelut sekä yleiset hallintoasiat. Hallinnollisten tehtävien hoidon lisäksi osasto koordinoi ja valmistelee oikeusasioiden ministerineuvoston (MR-JUST) kokouksia.
  Siirry organisaatioon
  Viestintäosasto (KOMM)
  Osastolla työskentelee tiedottajia, verkkotoimituksen työntekijöitä, tulkkeja, kääntäjiä, julkaisutyöntekijöitä, projektityöntekijöitä, ylläpitäjiä ja opiskelija-avustajia, jotka huolehtivat yhdessä viestintäpäällikön kanssa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pitkän ja lyhyen aikavälin viestinnästä ja tiedotuksesta.
  Siirry organisaatioon
  Julkaisuyksikkö
  Julkaisuyksikkö on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kustantamo. Julkaisemme vuosittain noin 200 nimikettä. Osa julkaisuista on tulosta Pohjoismaiden ministerineuvoston kokonaan tai osittain rahoittamista tutkimushankkeista. Osa taas on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön toimeksiannosta julkaistavia poliittisia ohjelmia, toimintasuunnitelmia, analyyseja ja vastaavia. Julkaisuyksikkö antaa sekä julkaisemiseen että Pohjoismaiden ministerineuvoston visuaaliseen ilmeeseen liittyvää ohjeistusta. Kaikki julkaisut ovat ladattavissa maksutta osoitteesta www.norden.org/NordPub.
  Siirry organisaatioon
  Käännös- ja tulkkausyksikkö

  Käännös- ja tulkkausyksiköllä (Tolk) on päävastuu Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston käännös- ja tulkkauspalveluista. Yksikössä työskentelee neljä erityisasiantuntijaa ja koordinaattori.

  Siirry organisaatioon
  Verkkotoimitus
  Verkkotoimitus vastaa digitaalisesta strategiasta sekä www.norden.org -sivuston, sosiaalisen median sivujen ja videojulkaisujen toiminnasta ja kehittämisestä. Toimituksessa työskentelee digitoimittaja, digiasiantuntija, web-kehittäjä sekä kolme opiskelija-avustajaa. Verkkosivuja koskevat kysymykset voi lähettää verkkotoimitukselle osoitteeseen webredaktionen@norden.org
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Baltian-toimistot
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-toimisto
  Toimiston tärkeimmistä tehtävistä voidaan mainita uusien trendien ja pohjoismais-virolaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden edustustot. Toimisto tekee myös laajapohjaista työtä edustaessaan ”pohjoismaisuutta” ja tehdessään pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi Virossa.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimisto
  Toimisto on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöä, ja se edistää pohjoismais-balttilaista yhteistyötä Latviassa. Toimisto tekee läheistä yhteistyötä Pohjoismaiden Latvian-edustustojen kanssa ja koordinoi yhteispohjoismaisia aloitteita. Lisäksi se tunnistaa pohjoismais-balttilaisen yhteistyön trendejä ja mahdollisuuksia.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Liettuan-toimisto
  Toimiston tärkeimmistä tehtävistä voidaan mainita uusien trendien ja pohjoismais-liettualaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Pohjoismaiden edustustot ovat toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita tässä työssä. Toimisto tekee myös laajapohjaista työtä edustaessaan ”pohjoismaisuutta” ja tehdessään pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi Liettuassa.
  Siirry organisaatioon