Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö

Pohjoismaiden ministerineuvoston, Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston sihteeristöt sijaitsevat samassa talossa osoitteessa Ved Stranden 18.

Information

Postiosoite

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact
Sähköposti

Content

  News
  Publications
  Information
  Funding opportunities

  Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö

  Pääsihteerin toimisto (GSK)
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Baltian-toimistot
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-toimisto
  Toimiston tärkeimmistä tehtävistä voidaan mainita uusien trendien ja pohjoismais-virolaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden edustustot. Toimisto tekee myös laajapohjaista työtä edustaessaan ”pohjoismaisuutta” ja tehdessään pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi Virossa.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimisto
  Toimisto on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöä, ja se edistää pohjoismais-balttilaista yhteistyötä Latviassa. Toimisto tekee läheistä yhteistyötä Pohjoismaiden Latvian-edustustojen kanssa ja koordinoi yhteispohjoismaisia aloitteita. Lisäksi se tunnistaa pohjoismais-balttilaisen yhteistyön trendejä ja mahdollisuuksia.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Liettuan-toimisto
  Toimiston tärkeimmistä tehtävistä voidaan mainita uusien trendien ja pohjoismais-liettualaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Pohjoismaiden edustustot ovat toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita tässä työssä. Toimisto tekee myös laajapohjaista työtä edustaessaan ”pohjoismaisuutta” ja tehdessään pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi Liettuassa.
  Siirry organisaatioon
  Verksamhetsstyrning
  Hallinto ja HR -osasto (FOHR)
  HR & hallinto vastaa rekrytoinnista, henkilöstön kehittämisestä, lakiasioista sekä tukijärjestelmien hallinnoinnista. Lisäksi osaston vastuulle kuuluvat IT- ja vastaanottopalvelut sekä yleiset hallintoasiat. Hallinnollisten tehtävien hoidon lisäksi osasto koordinoi ja valmistelee oikeusasioiden ministerineuvoston (MR-JUST) kokouksia.
  Siirry organisaatioon
  Visionsstyrning
  Osaaminen ja hyvinvointi -osasto (KV)
  Osaaminen ja hyvinvointi -osasto vastaa toimenpiteistä, jotka liittyvät koulutus- ja tutkimusalaan sekä sosiaalialaan, kuten terveys- ja hyvinvointikysymyksiin. Niiden lisäksi osasto vastaa työelämäalan asioista. Osastolla on myös päävastuu pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä, ja se vastaa yhteistyöministerien puolesta sektorienvälisestä kotouttamisyhteistyöstä.
  Siirry organisaatioon
  Kasvu ja ilmasto -osasto (VK)
  Kasvu ja ilmasto -osasto koordinoi elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan (MR-TILLVÄXT), ympäristö- ja ilmastopolitiikan (MR-MK), digitalisaatiopolitiikan (MR-DIGITAL) sekä talous- ja rahapolitiikan (MR-FINANS) pohjoismaista yhteistyötä.
  Siirry organisaatioon
  Viestintäosasto (KOMM)
  Osastolla työskentelee tiedottajia, verkkotoimituksen työntekijöitä, tulkkeja, kääntäjiä, julkaisutyöntekijöitä, projektityöntekijöitä, ylläpitäjiä ja opiskelija-avustajia, jotka huolehtivat yhdessä viestintäpäällikön kanssa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pitkän ja lyhyen aikavälin viestinnästä ja tiedotuksesta.
  Siirry organisaatioon
  Tasa-arvo, kansainvälinen yhteistyö, luonnonvarat ja kulttuuri (LINK)

  Tasa-arvon, kansainvälisen yhteistyön, luonnonresurssien ja kulttuurin osasto vastaa pohjoismaisen yhteistyön koordinoinnista seuraavilla aloilla: tasa-arvo ja LGBTI; lapset ja nuoret; kansainvälinen yhteistyö; maa- ja metsätalous, kalastus, vesiviljely ja elintarvikkeet sekä Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma; kulttuuri, taide, media ja pohjoismaiset kulttuurilaitokset

  Siirry organisaatioon