Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö

Pohjoismaiden ministerineuvoston, Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston sihteeristöt sijaitsevat samassa talossa osoitteessa Ved Stranden 18.

Information

Postiosoite

Norden Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

Contact
Sähköposti

Content

  News
  Publications
  Information
  Funding opportunities

  Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö

  Hallinto ja HR -osasto (FOHR)

  HR & hallinto vastaa rekrytoinnista, henkilöstön kehittämisestä, lakiasioista sekä tukijärjestelmien hallinnoinnista. Hallinnollisten tehtävien hoidon lisäksi osasto koordinoi ja valmistelee oikeusasioiden ministerineuvoston (MR-JUST) kokouksia.

  Siirry organisaatioon
  Pääsihteerin toimisto (GSK)
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Baltian-toimistot
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Viron-toimisto
  Toimiston tärkeimmistä tehtävistä voidaan mainita uusien trendien ja pohjoismais-virolaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Pohjoismaiden edustustot. Toimisto tekee myös laajapohjaista työtä edustaessaan ”pohjoismaisuutta” ja tehdessään pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi Virossa.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Latvian-toimisto
  Toimisto on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöä, ja se edistää pohjoismais-balttilaista yhteistyötä Latviassa. Toimisto tekee läheistä yhteistyötä Pohjoismaiden Latvian-edustustojen kanssa ja koordinoi yhteispohjoismaisia aloitteita. Lisäksi se tunnistaa pohjoismais-balttilaisen yhteistyön trendejä ja mahdollisuuksia.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismaiden ministerineuvoston Liettuan-toimisto
  Toimiston tärkeimmistä tehtävistä voidaan mainita uusien trendien ja pohjoismais-liettualaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Pohjoismaiden edustustot ovat toimiston läheisiä yhteistyökumppaneita tässä työssä. Toimisto tekee myös laajapohjaista työtä edustaessaan ”pohjoismaisuutta” ja tehdessään pohjoismaista yhteistyötä tunnetuksi Liettuassa.
  Siirry organisaatioon
  Visionsstyrning
  Osaaminen ja hyvinvointi -osasto (KV)
  Osaaminen ja hyvinvointi -osasto vastaa toimenpiteistä, jotka liittyvät koulutus- ja tutkimusalaan sekä sosiaalialaan, kuten terveys- ja hyvinvointikysymyksiin. Niiden lisäksi osasto vastaa työelämäalan asioista. Osastolla on myös päävastuu pohjoismaisesta kieliyhteistyöstä, ja se vastaa yhteistyöministerien puolesta sektorienvälisestä kotouttamisyhteistyöstä.
  Siirry organisaatioon
  Kasvu ja ilmasto -osasto (VK)
  Kasvu ja ilmasto -osasto koordinoi elinkeino-, energia- ja aluepolitiikan (MR-TILLVÄXT), ympäristö- ja ilmastopolitiikan (MR-MK), digitalisaatiopolitiikan (MR-DIGITAL) sekä talous- ja rahapolitiikan (MR-FINANS) pohjoismaista yhteistyötä.
  Siirry organisaatioon
  Viestintäosasto (KOMM)
  Osastolla työskentelee tiedottajia, verkkotoimituksen työntekijöitä, tulkkeja, kääntäjiä, julkaisutyöntekijöitä, projektityöntekijöitä, ylläpitäjiä ja opiskelija-avustajia, jotka huolehtivat yhdessä viestintäpäällikön kanssa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pitkän ja lyhyen aikavälin viestinnästä ja tiedotuksesta.
  Siirry organisaatioon
  Tasa-arvo, kansainvälinen yhteistyö, luonnonvarat ja kulttuuri (LINK)

  Tasa-arvon, kansainvälisen yhteistyön, luonnonresurssien ja kulttuurin osasto vastaa pohjoismaisen yhteistyön koordinoinnista seuraavilla aloilla: tasa-arvo ja LGBTI; lapset ja nuoret; kansainvälinen yhteistyö; maa- ja metsätalous, kalastus, vesiviljely ja elintarvikkeet sekä Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma; kulttuuri, taide, media ja pohjoismaiset kulttuurilaitokset

  Siirry organisaatioon
  Talousosasto
  Talousosastolla on yleisvastuu Pohjolan talon talousohjauksesta ja taloushallinnosta. Osaston vastuulla ovat kirjanpito, kuukausittainen raportointi, vuositilinpäätöksen tekeminen ja monet muut taloushallintoon kuuluvat tehtävät. Lisäksi osasto vastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetista rahoitettavien ja Visio 2030:tä edistävien toimien portfolio-ohjauksesta.
  Siirry organisaatioon