The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Christiansborg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Det gode naboskab

Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Nordisk Råd har valgt præsident Henrik Dam Kristensen (S) og vicepræsident Mikkel Dencker (DF) fra Danmarks Riges delegation til Nordisk Råd til at lede rådets arbejde i 2016.

Det danske formandskab i 2016 prioriterer tre hovedområder:

  • Nordisk forsvarssamarbejde
  • Nordisk sundhedssamarbejde
  • Nordisk turismesamarbejde

Det danske formandskab ønsker i løbet af 2016 at fortsætte linjen fra de andre nordiske landes formandskaber. De nordiske lande har i kraft af fælles sprog, kultur og historie et unikt samarbejde, som vi skal udnytte og udvikle yderligere. I 2016 vil det danske formandskab sætte fokus på det gode naboskab og fælles nordisk nytte og merværdi, særligt inden for de tre hovedområder.

Nordisk forsvarssamarbejde

De nordiske lande har meget at vinde ved et tættere forsvarssamarbejde i Norden og dets nærområde. Foruroligende handlinger på den internationale scene med international terrorisme, Ruslands annektering af Krim og russisk militær tilstedeværelse langs Nordens grænser og i Nordens nærområde stiller nye krav til det nordiske forsvar. Også polarisens afsmeltning medfører behov for nordisk samarbejde og fælles løsninger i områderne omkring Arktis.

Det nordiske forsvarssamarbejde er allerede i stærk udvikling, bl.a. i kraft af Stoltenberg-rapporten om nordisk forsvars- og udenrigssamarbejde. I 2016 vil det danske formandskab for Nordisk Råd fortsat sætte fokus på fremtidsperspektiver for det nordiske forsvarssamarbejde og søge at finde yderligere samarbejdsområder, som vil være til gavn og nytte for de nordiske lande.

Nordisk sundhedssamarbejde

De nordiske lande oplever som mange andre lande stigende sundhedsbehov og sundhedsudgifter. Under det danske formandskab ønsker vi at sætte fokus på områder inden for sundhedspolitikken, hvor de nordiske lande med fordel kan opnå merværdi og nytte.

Stigende udgifter til indkøb af medicin kan være medvirkende til, at lande vil været tvunget til at foretage nedskæringer i dele af sundheds- og ældresektoren. De nordiske lande har derfor interesse i at samarbejde om f.eks. indkøb af medicin. I 2016 vil vi søge at kortlægge de nordiske landes behov og samarbejdsmuligheder på området og tage initiativer til, hvordan det fremover kan praktiseres.

Behandling af sjældne sygdomme er forbundet med mange udfordringer for de enkelte lande. Det kræver særlig viden og sagkundskab, som kan være svær at opnå for det enkelte land. Resultatet kan være, at personer med sjældne sygdomme risikerer at få en forsinket diagnose eller utilstrækkelig behandling. I 2016 ønsker Nordisk Råd at sætte fokus på sjældne sygdomme og undersøge, om der er områder, hvor de nordiske lande med fordel kan samarbejde.

Nordisk turismesamarbejde

Norden har en unik status internationalt på områder som design, mad, film, arkitektur, bæredygtighed og demokrati. De enkelte nordiske lande foretager allerede talrige erhvervs- og turismefremstød i udlandet. Det danske formandskab ønsker i 2016 at sætte fokus på, om og hvordan de nordiske lande kan samarbejde om at markedsføre Norden som fælles turistmål og derved skabe yderligere vækst og værdi i Norden og internationalt. I 2016 vil vi derfor undersøge mulighederne for en fælles nordisk turismestrategi.