Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2016 Tanskan-puheenjohtajakauden ohjelma

Christiansborg
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston Tanskan-puheenjohtajakauden ohjelma 2016

Hyvä naapuruus

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2016 Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma

Vuonna 2016 Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana toimii Tanska.

Pohjoismaiden neuvosto on valinnut Tanskan valtuuskunnasta presidentiksi Henrik Dam Kristensenin (S) ja varapresidentiksi Mikkel Denckerin (DF) johtamaan neuvoston työtä vuonna 2016.

Tanskan puheenjohtajakaudella 2016 keskitytään kolmeen pääaiheeseen:

  • Pohjoismainen puolustusyhteistyö
  • Pohjoismainen terveysalan yhteistyö
  • Pohjoismainen matkailualan yhteistyö

Tanskan puheenjohtajakaudella pyritään vuonna 2016 jatkamaan muiden Pohjoismaiden puheenjohtajakausien linjauksia. Pohjoismailla on yhteisten kielten, kulttuurin ja historian perusteella ainutlaatuista yhteistyötä, jota on hyödynnettävä ja kehitettävä edelleen. Vuonna 2016 Tanska aikoo puheenjohtajana kiinnittää huomiota hyvään naapuruuteen ja pohjoismaiseen hyötyyn ja lisäarvoon etenkin kolmen yllä mainitun pääaiheen osalta.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö

Pohjoismaat voivat hyötyä paljon tekemällä entistä tiiviimpää puolustusyhteistyötä Pohjoismaissa ja lähialueilla. Huolestuttavat kansainväliset terroriteot, Venäjän päätös liittää Krimin niemimaa alueeseensa ja Venäjän läsnäolo Pohjoismaiden rajojen tuntumassa asettavat Pohjoismaiden puolustukselle uusia vaatimuksia. Myös napajään sulaminen lisää pohjoismaisen yhteistyön ja yhteisten ratkaisujen tarvetta arktisella alueella.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö kehittyy jo parhaillaan nopeasti, muun muassa puolustus- ja ulkopoliittista yhteistyötä koskevan Stoltenbergin raportin ansiosta. Vuonna 2016 Tanska aikoo Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana tuoda edelleen huomiota pohjoismaisen puolustusyhteistyön tulevaisuuden näkymiin ja pyrkiä löytämään useampia yhteistyöalueita, joista olisi Pohjoismaille etua.

Pohjoismainen terveysalan yhteistyö

Kuten monessa muussakin maassa, Pohjoismaissa terveydenhuollon palvelujen tarve ja kustannukset ovat nousussa. Tanskan puheenjohtajakauden aikana haluamme kiinnittää huomiota terveyspolitiikan eri osa-alueisiin, joilla Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa lisäarvoa ja pohjoismaista hyötyä.

Lääkehankintojen kohoavat kustannukset voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että maat joutuvat tekemään leikkauksia terveys- ja vanhustenhuoltosektorilla. Pohjoismaille on tämän vuoksi hyötyä yhteistyöstä esimerkiksi lääkehankinnoissa. Vuonna 2016 pyrimme kartoittamaan Pohjoismaiden tarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia ja tekemään aloitteita käytännön jatkotoimiksi.

Harvinaisten sairauksien hoito on yksittäisen maan näkökulmasta haasteellista. Hoito vaatii erityisosaamista ja ammattitaitoa, jota yhden maan voi olla vaikea hankkia. Tämän seurauksena harvinaisista sairauksista kärsivien diagnoosit voivat viivästyä tai hoito olla riittämätöntä. Vuonna 2016 Pohjoismaiden neuvosto haluaa keskittyä harvinaisiin sairauksiin ja tutkia, millä aloilla pohjoismaisesta yhteistyöstä olisi hyötyä.

Pohjoismainen matkailualan yhteistyö

Pohjoismailla on ainutlaatuinen kansainvälinen asema designin, ruoan, elokuvan, arkkitehtuurin, kestävyyden ja demokratian osalta. Yksittäiset Pohjoismaat toteuttavat jo nykyisellään lukuisia elinkeinoelämää ja matkailua edistäviä hankkeita ulkomailla. Tanskan puheenjohtajakaudella vuonna 2016 halutaan keskittyä siihen, miten Pohjoismaat voisivat markkinoida Pohjolaa yhteisenä matkakohteena ja näin luoda Pohjoismaille lisää kasvua ja lisäarvoa kansainvälisesti. Vuonna 2016 tutkitaankin yhteispohjoismaisen matkailustrategian mahdollisuuksia.