6.1.
Report by the ministers for defence (oral)

120
Pål Jonson
Main speech

Herr president och ärade ledamöter av Nordiska rådet! Det är en stor ära att få tala inför Nordiska rådets 75:e session här i Oslo.

121
Anna-Kristiina Mikkonen
Reply

Ärade president! Under sessionen har flera talare lyft fram behovet av nordisk beredskap till följd av Rysslands anfallskrig och det förändrade säkerhetsläget.

122
Pål Jonson
Response to reply

Herr president! Det är mycket angeläget att vi fortsätter att göra satsningar på det civila försvaret och att det går hand i hand med det militära försvaret.

125
Main speech

Jeg ønsker å gi noen korte supplerende bemerkninger. Aller først takk til min kollega Pål Jonson både for redegjørelsen og for det gode svenske arbeidet med formannskapet i NORDEFCO i 2023.

126
Ann-Sofie Alm
Reply

Herr president! Jag tackar för redogörelsen. Jag kommer att prata på svenska, så jag tror att vi förstår varandra ganska väl. 

127
Response to reply

Dette er et særdeles viktig tema. Vi har behov for å fortsette støtten til Ukraina – dessverre – antakelig i lang tid framover, samtidig som vi har behov for å ruste opp vårt eget forsvar.

128
Kathy Lie
Reply

Norge har jo vært medlem av NATO lenge. Samtidig er Norge også et atomvåpenfritt land.

129
Response to reply

En særdeles viktig del av det norske forsvarskonseptet – i tillegg til å ha et eget sterkt nasjonalt forsvar – er å være en del av en kollektiv forsvarsallianse og ha samarbeid med nære allierte.

133
Heidi Greni
Presentation

Midtengruppen har lenge pekt på behovet for en felles nordisk sikkerhetspolitisk analyse – sist i 2021. I 2021 var svaret nei.

135
Orri Páll Jóhannsson
Presentation

Herra forseti. Við förum ekki varhluta af því í umræðum hér í þingsalnum hvað ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs liggur þungt á okkur.

137
Oscar Sameland
Presentation

Ärade president och session! För att vi ska kunna värna det fria och demokratiska samhälle som präglar Norden är det viktigt att vi står starka gemensamt.