Ebo Krdum

Ebo Krdum

Full size version (5.34 MB) Lataa
Valokuvaaja
Olof Grind
Asiasanat
Nordisk råds priser
Musikkprisen
Oikeudet

Bildet må kun benyttes i forbindelse med Nordisk råds priser. Fotografens navn skal nevnes.