Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle uusi johtaja

20.11.14 | Uutinen
Benny Marcel
Valokuvaaja
Nina Andersson Tallec
Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtajaksi on valittu Ruotsin kulttuurineuvoston osastopäällikkö ja varapääjohtaja Benny Marcel. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2015.

Benny Marcel aikoo Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtajana edistää sitoutumista pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön ja pohjoismaisen kulttuurin aseman vahvistamista. Työssään Marcel luotsaa Kööpenhaminassa sijaitsevaa rahaston sihteeristöä, ja rahaston hallituksen puheenjohtaja Helgi Hjörvar odottaa hänen jatkavan viime vuosien kehitystyötä, jonka myötä rahastosta on tullut entistä oma-aloitteisempi ja ulospäin suuntautuneempi toimija:

– Benny Marcel on juuri oikea ihminen vahvistamaan rahaston nykyistä rahoitusprofiilia ja lisäämään sen tuottamaa pohjoismaista hyötyä. Haluamme rahaston olevan kulttuuripoliittinen vaikuttaja, joka vahvistaa koko Pohjolan kulttuurirahoittajien välistä yhteistyötä, ja Benny Marcelilla on pitkän kokemuksensa ansiosta kaikki tarvittavat eväät tähän tehtävään.

Benny Marcelilla on hyvin monipuolinen tausta. Hän on työskennellyt Ruotsin kulttuuri- ja taidealan johtotehtävissä vuodesta 1999. Sitä ennen hän teki ihmisoikeustyöstä muun muassa Pelastakaa Lapset -järjestön kansainvälisissä tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Ruotsin kulttuurineuvoston kulttuuri- ja taideosaston päällikkönä ja on myös arvostettu keskustelija ja luennoitsija. Marcel on jo vuosia ollut avainhenkilö ruotsalaisten osallistumisessa pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön, ja hänellä on huomattava tietämys eri Pohjoismaiden kulttuuriorganisaatioista ja -toimijoista. Itse hän kommentoi nimitystään näin:

– Otan erittäin mielelläni vastaan Pohjoismaisen kulttuurirahaston johtajan tehtävän. Haluan korostaa sitä tärkeää työtä, jota rahasto on mukana edistämässä Pohjoismaiden kulttuurialalla. Samalla näen jännittäviä haasteita, jotka liittyvät rahaston näkyvyyden lisäämiseen sekä uusien ja yllättävien pohjoismaisten yhteistyömuotojen mahdollistamiseen.

Rahaston nykyinen johtaja Karen Bue jättää tehtävänsä helmikuun 2015 lopussa, kun hänen sopimuksensa umpeutuu 8 vuoden jälkeen.

Ota yhteyttä