The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ny direktör för Nordiska kulturfonden

20.11.14 | News
Benny Marcel
Photographer
Nina Andersson Tallec
Benny Marcel, avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör för Statens Kulturråd i Sverige, blir ny direktör för Nordiska kulturfonden från och med mars 2015.

Som direktör för Nordiska kulturfonden ska Benny Marcel bidra till att investera i det nordiska kultursamarbetet och sätta kultur i Norden på dagordningen. Han blir chef för de anställda på sekretariatet i Köpenhamn och förväntan från styrelseordföranden Helgi Hjörvar är att Benny Marcel ska fortsätta de senaste årens utveckling av Nordiska kulturfonden i en allt mer proaktiv riktning och som en utåtriktad verksamhet:

– Benny Marcel är precis rätt person för att utveckla Nordiska kulturfonden så att vi både stärker den befintliga stödprofilen och skapar större nytta för det nordiska. Vår ambition är att fonden ska sätta en kulturpolitisk agenda och stärka samarbetet mellan kulturstödsaktörerna i hela Norden, och Benny Marcel är med sin långa erfarenhet på det området helt rätt person för att axla den uppgiften.

Benny Marcel har en mångfacetterad bakgrund. Han har arbetat som chef på konst- och kulturområdet i Sverige sedan 1999. Innan dess arbetade han med mänskliga rättigheter, och innehade bland annat en internationell position på Rädda Barnen. Idag är han avdelningschef för konst- och kulturområdet på Statens kulturråd och är också en uppskattad debattledare och föredragshållare. Benny Marcel har under många år varit den centrala punkten för det svenska deltagandet i det nordiska kultursamarbetet och han har stora kunskaper om kulturens organisering och aktörer i de olika nordiska länderna. Så här säger han själv om tjänsten:

– Det är med stor glädje jag accepterat chefskapet på Nordiska kulturfonden. Jag vill betona det viktiga arbete i Norden som fonden bidrar till inom kulturområdet. Samtidigt ser jag flera spännande utmaningar i uppdraget för att skapa större synlighet för fonden och möjligheter till nya oväntade nordiska samarbeten.

Nordiska kulturfondens nuvarande direktör Karen Bue lämnar sin tjänst på Nordiska kulturfonden från och med mars 2015 i och med att hennes anställningsavtal löper ut efter 8 år.

 

Contact information