Jäsenehdotus Pohjoismaiden neuvoston rakenteen sopeuttamisesta muuttuneeseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen

27.08.14 | Asia

Liitteet

Päätös
Medlemsförslag om att anpassa Nordiska rådets organisation till den förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska situationen
Ikke foretage sig noget