Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Godkännande av grönländska utbildningar

För den som tar en examen på Grönland och senare vill arbeta i ett annat nordiskt land, finns det en risk att utbildningen inte är godkänd och därför inte kan användas till något.

Tietoja

Sarjanumero
15-001
Maat
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Aihealue
Utbildning
Tila
Ratkaistu
Rajaesteneuvoston priorisoima
Ei

För ett antal utbildningar krävs certifiering/legitimering för att få arbeta inom det yrke som utbildningen omfattar, så kallade reglerade yrken. Det gäller t.ex för vårdpersonal inom social och hälsa.

Det kan uppstå problem med att få anställning i ett annat nordiskt land, om det andra landet inte godkänner utbildningen. Det pågår redan ett arbete i nordisk regi kring detta hinder, där ambitionen är att få länderna att samarbeta kring implementeringen av det nya yrkeskvalifikationsdirektivet. Det har inspirerat till att även se på hindret ur ett grönländskt perspektiv. För samhället blir det en vinst då utbildade personer arbetar i andra länder under en period för att få ny erfarenhet och nya kvalifikationer som de kan ta med sig tillbaka. Men hindret kan också redan vid valet av att utbilda sig på Grönland eller i ett annat land, bidra till att påverka personer att studera utomlands, om utbildningen i hemlandet inte ger samma möjligheter.

Gränshindret löstes 2016.

Keitä asia koskee?

Alla med en utbildning som önskar använda den i ett annat nordiskt land.

Ratkaisuehdotus

Det finns en utredning av danska DAMVAD avseende yrkescertifiering/-legitimation i nordisk regi. Denna utredning följs av departementet för utbildning, kultur, kyrka och jämställdhet. Det bör samtidigt inledas en intern utredning på Grönland, i syfte att bedöma om grönländska utbildningar godkänns i övriga nordiska länderna.

Ota yhteyttä