Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Godkännande av grönländska utbildningar

För den som tar en examen på Grönland och senare vill arbeta i ett annat nordiskt land, finns det en risk att utbildningen inte är godkänd och därför inte kan användas till något.

Information

Serienummer
15-001
Berørte lande
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Utbildning
Status
Løst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej

För ett antal utbildningar krävs certifiering/legitimering för att få arbeta inom det yrke som utbildningen omfattar, så kallade reglerade yrken. Det gäller t.ex för vårdpersonal inom social och hälsa.

Det kan uppstå problem med att få anställning i ett annat nordiskt land, om det andra landet inte godkänner utbildningen. Det pågår redan ett arbete i nordisk regi kring detta hinder, där ambitionen är att få länderna att samarbeta kring implementeringen av det nya yrkeskvalifikationsdirektivet. Det har inspirerat till att även se på hindret ur ett grönländskt perspektiv. För samhället blir det en vinst då utbildade personer arbetar i andra länder under en period för att få ny erfarenhet och nya kvalifikationer som de kan ta med sig tillbaka. Men hindret kan också redan vid valet av att utbilda sig på Grönland eller i ett annat land, bidra till att påverka personer att studera utomlands, om utbildningen i hemlandet inte ger samma möjligheter.

Gränshindret löstes 2016.

Hvem påvirkes af problemet/hvem er berørt

Alla med en utbildning som önskar använda den i ett annat nordiskt land.

Løsningsforslag

Det finns en utredning av danska DAMVAD avseende yrkescertifiering/-legitimation i nordisk regi. Denna utredning följs av departementet för utbildning, kultur, kyrka och jämställdhet. Det bör samtidigt inledas en intern utredning på Grönland, i syfte att bedöma om grönländska utbildningar godkänns i övriga nordiska länderna.