Pohjoismaat keräävät toimivia malleja maahanmuuttajien koulutusväylien tehostamiseksi

05.04.16 | Julkilausuma
Pohjoismaiden opetusministerit olivat koolla 5.4. tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Kansainvälinen pakolaistilanne koskettaa kaikkia Pohjoismaita. Opetusministerit jakoivat kokemuksiaan Pohjoismaihin hiljattain tulleiden lasten ja nuorten tilanteesta maiden koulutusjärjestelmissä sekä millaisiin toimenpiteisiin maat ovat ryhtyneet tämän kohderyhmän osalta. Pohjoismainen keskustelu ja kokemustenvaihto jatkuvat Suomen puheenjohtajuusvuoden tulevissa kokouksissa ja tapahtumissa.

Tietoja

Adopted
05.04.2016
Location
Vanda, Finland

Opetusministerikokouksessa käytiin kokemustenvaihtoa akuuteista toimenpiteistä, joita on tehty maahan hiljattain saapuneiden henkilöiden koulutustarpeisiin vastaamiseksi, mutta myös uudistuksista, joita on tehty tai on suunnitteilla koulutuksen tukijärjestelmiin pidemmän aikavälin tarpeisiin vastaamiseksi.

Opetusministerit olivat yhtä mieltä asian tärkeydestä ja pohjoismaisen yhteistyön jatkamisesta tässä kysymyksessä. Ministerit korostivat, että tuen tarve on erityisen kiireellinen oppivelvollisuusiän loppupuolella tai juuri sen ylittäneillä nuorilla ja yksintulleilla lapsilla.

Pohjoismaisen koulutussektorin kokemustenvaihdon tavoitteena on löytää tehokkaita malleja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutusväylille ja työelämään siirtymisen vauhdittamiseksi. Näitä kysymyksiä käsitellään myös elokuussa vuosittaisessa ministeriöiden pohjoismaisessa johtajatapaamisessa.

Opetusministereiden dialogi liittyy pohjoismaisten yhteistyöministereiden tekemään monivuotiseen, poikkihallinnolliseen aloitteeseen, joka koskee pakolaisten ja maahanmuuttajien integraatiota Pohjoismaissa.