Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Norden samlar effektiva modeller till studiegångar för nyanlända

05.04.16 | Deklarasjon
De nordiska utbildningsministrarna möttes 5.4.2016 på Vetenskapscentret Heureka i Vanda i Finland. Den pågående flyktingsituationen påverkar alla de nordiska länderna. Utbildningsministrarna delade erfarenheter om de nyanländas situation i utbildningssystemen i Norden och vilka initiativ länderna tagit med fokus på barn och unga. Den nordiska dialogen och erfarenhetsutbytet fortsätter under det finska ordförandeskapsåret under kommande möten och evenemang.

Informasjon

Vedtatt
05.04.2016
Sted
Vanda, Finland

Utbildningsministrarna hade ett erfarenhetsutbyte om de akuta åtgärder man gjort med tanke på utbildningsbehoven för de nyanlända, men också reformer som gjorts eller man planerar att göra i länderna för att tillfredsställa långsiktigare behov gällande stödformer i utbildningen.

Utbildningsministrarna var eniga om vikten av temat och ett fortsatt nordiskt samarbete i frågan. Ministrarna lade vikt vid att behovet är speciellt akut för unga som anlänt i slutet av eller efter läropliktsåldern, samt för ensamkomna barn. 

Den fortsatta nordiska dialogen och erfarenhetsutbytet har som mål att finna effektiva modeller för studiegångar för nyanlända barn och unga och för att påskynda vägen till arbetslivet. Det årliga nordiska direktörsmötet för utbildningsministerierna i augusti kommer även att ha fokus på temat.

Utbildningsministrarnas dialog har anknytning till nordiska samarbetsministrarnas fleråriga, tvär-sektoriella initiativ om integration av flyktingar och invandrare i Norden.