Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Tanska.

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om Nordisk Råds virksomhed 2019