Lukuja ja tilastoja

Nipnapper
Valokuvaaja
norden.org/Mette Højberg
Faktaa ja tilastoja Pohjolasta ja Pohjoismaista.

Pohjola tilastoina 2018

Kirjaseen on poimittu tilastotietoa Pohjolasta ja eri Pohjoismaista.

Pohjoismainen indikaattoriportaali (OECD)

OECD:n maksuttomassa Nordic iLibraryssa on useita pohjoismaisia indikaattoreita.

Pohjoismainen tilastopankki

Pohjoismainen tilastopankki on ilmainen tietokanta, joka mahdollistaa muun muassa Pohjoismaiden väliset vertailut useiden eri muuttujien perusteella ja ajallisesti.

Kansalliset tilastotoimistot ja -keskukset

Kansalliset tilastotoimistot ja -keskukset ovat hyviä tietolähteitä niille, jotka kaipaavat tarkempia maa- ja aluekohtaisia tietoja.

Muita pohjoismaisia tilastoja