Lukuja ja tilastoja

Nipnapper
Photographer
norden.org/Mette Højberg
Täältä löydät faktaa ja tilastoja Pohjolasta ja Pohjoismaista.

Tietoa Pohjolasta ja Pohjoismaista

Tänne on koottu hyödyllistä tietoa Pohjoismaista.

Pohjoismainen tilastopankki

Pohjoismainen tilastopankki on ilmainen tietokanta, joka mahdollistaa muun muassa Pohjoismaiden väliset vertailut useiden eri muuttujien perusteella ja ajallisesti.

State of the Nordic Region

State of the Nordic Region tarjoaa rautaisannoksen tietoa koko Pohjolan taloudesta, väestönkehityksestä, työllisyydestä, koulutuksesta ja monista muista seikoista, joita havainnollistavat ainutlaatuiset kartat.

Joka toinen vuosi ilmestyvää raporttia julkaisee Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordregio-tutkimuskeskus, ja se katsastaa Pohjoismaiden alueiden kunnon.

Muita pohjoismaisia tilastoja

Kansalliset tilastotoimistot ja -keskukset

Kansalliset tilastotoimistot ja -keskukset ovat hyviä tietolähteitä niille, jotka kaipaavat tarkempia maa- ja aluekohtaisia tietoja.