Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Almedalsveckan 2022: Hållbar mat i tider av kris – går det?

04.07.22 | Tapahtuma
alt=""
Photographer
Martin Lehmann, Ritzau Scanpix
Den senaste tidens kriser har rest frågor om vilken livsmedelsberedskap som finns i samhället och vilken förmåga vi har för att hantera störningar. Hur beredda är vi egentligen om kriserna skulle förvärras? Vilka är våra främsta lösningar för en hållbar framtid med stark motståndskraft?

Tietoja

Dates
04.07.2022
Time
11:00 - 11:45
Location

Almedalsveckan
Ruotsi

Type
Debattmöte

Norden har gjort stora framsteg för att främja hållbara och hälsosamma livsmedelssystem, men det finns fortfarande stora utmaningar kvar. Livsmedelssystemen står idag för mer än en tredjedel av våra växthusgasutsläpp och är en stor källa till tappet av biodiversitet.

Maten som vi producerar och äter är därför en central del i Nordens Vision 2030 som ämnar att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region innan 2030. 

Vägen mot hållbara och hälsosamma livsmedelssystem kantas just nu av effekterna från den pågående klimat- och miljökrisen, Rysslands invasion av Ukraina och COVID-19 pandemin som under de senaste åren visat på svagheter i vår livsmedelsförsörjning.

Mycket större insatser behöver ske för att bygga resiliens och stärka vår beredskap samtidigt som takten mot en grön omställning och ett hållbart samhälle måste öka. Planering under komplexa, osäkra och osannolika förhållanden är kritiskt för samhället.

Den senaste tidens kriser har rest frågor om vilken livsmedelsberedskap som finns i samhället och vilken förmåga vi har för att hantera störningar. Hur beredda är vi egentligen om kriserna skulle förvärras? Vilka är våra främsta lösningar för en hållbar framtid med stark motståndskraft?

Detta seminarium frågar: Hur påverkas de nordiska livsmedelssystemen och den pågående omställningen av de nuvarande kriserna – klimatet, miljön, krigen och pandemin? Vad behöver vi göra för att stärka beredskapen och resiliensen vid övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem? Vilka lösningar för framtidens mat med sig?

Diskussionen avslutas med en hållbar lunch och mingel. 

Paneldeltagare

  • Per Hansson, NKJ/SLU, projektledare för Nordiska Ministerrådets Resiliensprojekt 
  • Markus Lassheikki, utvecklingsdirektör, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, sekreterare i primärproduktionspolen vid Försörjningsberedskapsorganisationen i Finland  
  • Elisabeth Hidén, agronom, ordförande LRF Ungdomens Riksstyrelse  
  • Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas  
  • Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket  

Moderator: Sharon Jåma, journalist