Islannin luonnonsuojeluyhdistyksen Landverndin ilmastonmuutosprojekti 2004–2005, Islanti

Landverndin ilmastonmuutosprojektin lähtökohtana oli selvittää, olisiko teoriassa ja taloudellisesti mahdollista saada Islannin kasvihuonepäästöt luonnon kannalta neutraalille tasolle vuoteen 2050 mennessä. Projektissa luotiin malli, jonka avulla selvitettiin, miten esimerkiksi ympäristöverojen ja -maksujen lisääminen vaikuttaisi mm. yksityisautoiluun.

Lisäksi laadittiin skenaarioita siitä, voidaanko tekniikkaa kehittämällä tehostaa energian hyödyntämistä ja vähentää siten kalateollisuuden päästöjä. Projektissa selvitettiin myös, millaisia kustannuksia CO2-päästökaton alentaminen aiheuttaa.

Kun tulokset esiteltiin lokakuussa 2005, ne herättivät huomiota tiedotusvälineissä ja kansalaisten keskuudessa. Tulosten mukaan päästöjä voidaan vähentää 20 % vuoteen 2050 mennessä, mikäli tekninen kehitys sen sallii.