Nordjobb

Nordjobb pyrkii lisäämään Pohjoismaiden sekä niiden kielten ja kulttuurien tuntemusta tarjoamalla 18–28-vuotiaille nuorille kesätyöpaikkoja toisesta Pohjoismaasta tai toiselta itsehallintoalueelta.

Tietoja

Postiosoite

Snaregade 10A
1205 København K

Ota yhteyttä
Puhelin
(+45) 53 62 30 66
Sähköposti

Sisältö