Nordjobb

Nordjobb arbeider for å øke kunnskapen om de nordiske landene, samt om språk og kultur i Norden gjennom å tilby sommerjobb i de andre nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland til unge mellom 18 og 30 år.

Information

Postadresse

Snaregade 10A
1205 København K

Contact
Telefon
(+45) 53 62 30 66

Content

    Persons