10. Pohjoismaisen yhteistyön organisaatioita koskevat tilintarkastuskertomukset

Dokumentation:

- Kontrolkomitéens beretning om virksomheden 2014 (Dokument 18)

- Komitéforslag om 8-års regelens anvendelse (A 1616/kk) - afstemningen blev udsat til torsdag; se dagsordenens pkt. 13

- Nordisk Råds årsberetning 2013 (Dokument 1)

- Nordisk Ministerråds samlede virksomhed – årsregnskab for 2013 (C 1)

- Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed for 2013 (C 3/kk)

- Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2013 (C 4/kk)

- Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2013 (C 5/kk)

Beslutning:

  • Rådet besluttede at tage Dokument 18/2014 til efterretning 
  • Rådet besluttede at tage Dokument 1/2014 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument C 1/2014 til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument C 3/kk  til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument C 4/kk til efterretning
  • Rådet besluttede at tage Dokument C 5/kk til efterretning