The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Kontrakt for Kartlegging av bransjeregulerte hindre for mobiltet i Norden

04.06.20 | Funding opportunities
Prosjektet skal gi en analyse av bransjeregulerte hindre for mobilitet i Norden, som bidrar til nordisk nytte gjennom å gi et kunnskapsgrunnlag for at Nordisk ministerråd kan jobbe målrettet for å fremme mobilitet, innenfor visjonen om at Norden skal være verdens mest integrerte og bærekraftige region

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Tue, 07/07/2020 - 02:00 PM
Organizations
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Greenland
Finland
Iceland
Norway
Sweden

Kartleggingen skal resultere i en sluttrapport, som redegjør for omfanget av av eventuelt utfordringsbilde, og som gir Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A) anbefallinger for tiltak og fremgangsmåte. Sluttrapporten skal være levert til Nordisk ministerråd senest 15.desember 2020.

Contact information