Tarjouspyyntö pohjoismaisen liikkuvuuden toimialakohtaisia esteitä koskevasta selvityksestä

04.06.20 | Tukimahdollisuudet
Hankkeessa tulee analysoida pohjoismaisen liikkuvuuden esteitä, jotka johtuvat toimialakohtaisesta sääntelystä. Hankkeen tulee tuottaa pohjoismaista hyötyä tarjoamalla Pohjoismaiden ministerineuvostolle tietopohja, joka mahdollistaa liikkuvuuden määrätietoisen edistämisen. Edistämisen perustana on visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Tietoja

Opportunity category
Julkiset hankinnat
Deadline
Ti, 2020/07/07 - 14:00
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Countries
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Grönlanti
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi

Hankkeessa tulee laatia loppuraportti, jossa selvitetään mahdollisten haasteiden laajuutta ja tehdään työelämäalan ministerineuvostolle (MR-A) toimenpide- ja menettelysuosituksia. Loppuraportti on toimitettava Pohjoismaiden ministerineuvostolle viimeistään 15. joulukuuta 2020.