The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska rådets litteraturprisvinnare på alla nordiska språk

01.11.17 | News
Jorodd Asphjell
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Samma dag som vinnarna av Nordiska rådets litteraturpriser 2017 avslöjas har Nordiska rådet godkänt ett förslag om att öka stödet till översättning av nordiska böcker och öronmärka medlen för vinnarna av Nordiska rådets litteraturpris.

- Vi önskar att dessa böcker ska vara tillgängliga för så många som möjligt i hela Norden, så att de kan bidra till att förstärka vår viktiga nordiska kulturgemenskap, säger Jorodd Asphell, ordförande för Utskottet för kunskap och kultur.

Den norska TV-stationen NRK har utarbetat en översikt över vilka av Nordiska rådets litteraturprisvinnare sedan 2006 har översatts. I den framgick det att ett verk inte har översatts till norska eller danska, tre har inte översatts till isländska och fem har inte översatts till finska eller färöiska. Ingen av böckerna har översatts till grönländska eller samiska.

Det är förlagen som avgör om nominerade till och vinnare av Nordiska rådets litteraturpris ska översättas och utges i de övriga nordiska länderna. Nordiska ministerrådets budget till stöd för översättning av nordiska böcker är 3,1 miljoner DKK. Politikerna i Nordiska rådet hoppas att ökade medel kan verka som ett positivt incitament till att fler av verken blir översatta och utgivna.

Förslaget godkändes på Nordiska rådets session i Helsingfors och sänds nu vidare till Nordiska ministerrådet för kultur. 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden har debatterat könsfördelningen bland de nominerade och vinnarna av alla Nordiska rådets kulturpriser de senaste 10 åren. Politikerna värdesätter Nordiska ministerrådets arbete för att öka medvetenheten om jämställdhet och mångfald när det gäller priserna.