Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintokirjat kaikille pohjoismaisille kielille

01.11.17 | Uutinen
Jorodd Asphjell
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2017 kirjallisuuspalkintojen saajat julkistetaan 1. marraskuuta. Samana päivänä neuvosto hyväksyi suosituksen pohjoismaisten kirjojen käännöstuen kasvattamisesta. Varat on tarkoitus kohdentaa Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintojen voittajakirjojen kääntämiseen.

– Haluamme, että nämä kirjat ovat mahdollisimman monen pohjoismaalaisen luettavissa. Siten ne voisivat vahvistaa Pohjoismaiden arvokasta kulttuuriyhteyttä, toteaa Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Jorodd Asphell.

Norjan yleisradioyhtiö NRK on laatinut katsauksen Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon voittajakirjojen käännöksistä vuoden 2006 jälkeen. Selvityksestä ilmenee, että yhtä teosta ei ole käännetty norjaksi ja tanskaksi, kolmea ei ole käännetty islanniksi ja viittä ei ole käännetty suomeksi ja fääriksi. Yhtäkään kirjoista ei ole käännetty grönlanniksi ja saameksi.

Pohjoismaiden neuvoston palkintokirjoja koskevat käännätys- ja julkaisupäätökset tehdään kustantamoissa. Pohjoismaiden ministerineuvosto on varannut pohjoismaisille teoksille käännöstukea 3,1 miljoonaa Tanskan kruunua. Pohjoismaiden neuvoston poliitikot toivovat, että varojen lisääminen kannustaisi kustantamoita kääntämään ja julkaisemaan lisää teoksia.

Suositus hyväksyttiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Helsingissä, ja se lähetetään seuraavaksi Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvostolle. 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta on keskustellut Pohjoismaiden neuvoston kulttuuripalkintoehdokkaiden ja palkinnonsaajien sukupuolijakaumasta Pohjoismaiden ministerineuvoston tekemän selvityksen pohjalta. Poliitikot antavat tunnustusta siitä, että ministerineuvosto pyrkii lisäämään tietoisuutta tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta suhteessa palkintoihin.