Nordisk råds litteraturprisvinnere på alle nordiske språk

01.11.17 | Nyhet
Jorodd Asphjell
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Samme dag som vinnerne av Nordisk råds litteraturpriser 2017 avsløres, har Nordisk råd vedtatt et forslag om å øke støtten til oversettelser av nordiske bøker og øremerke midlene til vinnerne av Nordisk råds litteraturpriser.

– Vi ønsker at disse bøkene skal være tilgjengelige for så mange som mulig i hele Norden, så de kan bidra til å styrke vårt viktige nordiske kulturfellesskap, uttaler Jorodd Asphell, leder for Utvalget for kunnskap og kultur.

Norske NRK har utarbeidet en oversikt over hvilke av Nordisk råds litteraturprisvinnere som har blitt oversatt siden 2006. Her framgikk det at ett verk ikke var oversatt til norsk og dansk, tre var ikke oversatt til islandsk, og fem var ikke oversatt til finsk eller færøysk. Ingen av bøkene var oversatt til grønlandsk og samisk.

Det er forlagene som avgjør om nominerte og vinnere av Nordisk råds litteraturpriser skal oversettes og gis ut i de andre nordiske landene. Nordisk ministerråds budsjett til støtte til oversettelse av nordiske bøker er på 3,1 millioner DKK. Politikerne i Nordisk råd håper at økte midler kan virke som et positivt incitament til at flere av verkene vil bli oversatt og utgitt.

Forslaget ble vedtatt på Nordisk råds sesjon i Helsingfors og sendes nå videre til Nordisk ministerråd for kultur. 

Utvalget for kunnskap og kultur i Norden har debattert kjønnsfordelingen blant alle de nominerte og vinnerne av alle Nordisk råds kulturpriser de siste 10 årene. Politikerne påskjønner Nordisk ministerråds arbeid for å øke bevisstheten om likestilling og mangfold i forhold til prisene.