Nordisk Råds litteraturpris vindere på alle nordiske sprog

01.11.17 | Nyhed
Jorodd Asphjell
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Samme dag som vinderne af Nordisk Råds litteraturpriser 2017 afsløres har Nordisk Råd vedtaget et forslag om, at øge støtten til oversættelser af nordiske bøger og øremærke midlerne til vindere af Nordisk Råds litteraturpriser.

-Vi ønsker, at disse bøger skal være tilgængelige for så mange som muligt i hele Norden, så de kan bidrage til at styrke vores vigtige nordiske kulturfællesskab udtaler Jorodd Asphell, Formand for Udvalget for Kundskab og Kultur.

Den norske tv-station NRK har udarbejdet en oversigt over hvilke af Nordisk Råds litteraturpris vindere, der er blevet oversat siden 2006. Her fremgik det, at ét værk ikke var oversat til norsk og dansk, tre var ikke oversat til islandsk og fem var ikke oversat til finsk eller færøsk. Ingen af bøgerne var oversat til grønlandsk og samisk.

Det er forlagene, som afgør om nominerede og vindere af Nordisk Råds litteraturpriser skal oversættes og udgives i de øvrige nordiske lande. Nordisk Ministerråds budget til støtte til oversættelse af nordiske bøger er på 3.1 mio DKK. Politikerne i Nordisk Råd håber, at øgede midler kan virke som et positivt incitament til at flere af værkerne vil blive oversat og udgivet.

Forslaget blev vedtaget på Nordisk Råds session i Helsingfors og sendes nu videre til Nordisk Ministerråd for kultur. 

Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden har debatteret kønsfordelingen blandt alle de nominerede og vindere af alle Nordisk Råds kulturpriser de sidste 10 år. Politikerne påskønner Nordisk Ministerråds arbejde for at øge bevidstheden om ligestilling og mangfoldighed i forhold til priserne.