5. Proposals and reports by the Ministers for Nordic Co-operation

Tack så mycket för redogörelsen! De fyra förslag som frambringas representerar alla angelägna ärenden. Men jag vill särskilt lyfta betydelsen av att vi ska kunna använda e-id. Det är ju en stor …

Related case: Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget for 2019

Ja, jeg er enig med Britt Lundberg, Jeg tror faktisk, hvad angår mange af de hindringer, vi har i forhold til en øget mobilitet i Norden, og en forudsætning for, at vi bliver det mest integrerede…

Related case: Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget for 2019

Ärade president, bästa ledamöter i nordiska rådet! Helt nyligen har vi igen fått dåliga nyheter om vår planet. Den internationella klimatpanelens rapport i början av månaden var tydlig: vi har all…

Related case: Holdbarhedsredegørelse (Dokument 8/2018)

Først og fremst vil jeg gjerne, på vegne av utvalget for et holdbart Norden, kvittere Nordisk ministerråd for redegjørelsen. Utvalget finner det særdeles viktig at alle sektorene integrerer…

Related case: Holdbarhedsredegørelse (Dokument 8/2018)

Bästa president, tack för det här inlägget! Ministerrådet har valt att se till att det här samarbetet om Agenda 2030 förankras i alla institutioner. Vi har bett att samtliga sektorer i våra…

Related case: Holdbarhedsredegørelse (Dokument 8/2018)

Det mangfoldige tverrfaglige arbeidet som blir gjort på holdbarhet, og strebenen etter å nå de 17 holdbarhetsmålene viser hvor viktig og bra det nordiske samarbeidet fungerer. Midtengruppen håper…

Related case: Holdbarhedsredegørelse (Dokument 8/2018)

Herr president! Tack för redogörelsen om det som sker inom hållbarhetsområdet. Som jag ser det har vi ett ansvar för och en utmaning i att ha en folkligt förankrad klimatpolitik, där vi har ökad…

Related case: Holdbarhedsredegørelse (Dokument 8/2018)

Arvoisa presidentti! IPCC:n ilmastopaneelin raportti toi hälyttävän tiedon, että meidän on nopeutettava ilmastonmuutoksen torjuntatoimia, jottei maailma lämpenisi yli 1,5 astetta.

Related case: Holdbarhedsredegørelse (Dokument 8/2018)

Tak for det. Jeg har tre små spørgsmål:

For det første: Hvornår får vi et validt statistisk grundlag for at sammenligne de nordiske lande, så vi kan se, hvordan tingene skrider frem? Vi…

Related case: Holdbarhedsredegørelse (Dokument 8/2018)

Takk for en veldig god innledning. Den tok opp en del av de rapportene som viser at hvis vi skal ha et holdbart Norden og en holdbar verden, trenger vi fortgang i arbeidet med å kutte våre CO2-…

Related case: Holdbarhedsredegørelse (Dokument 8/2018)