99. Ketil Kjenseth (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
99
Speaker role
Midtergruppen
Date

Det mangfoldige tverrfaglige arbeidet som blir gjort på holdbarhet, og strebenen etter å nå de 17 holdbarhetsmålene viser hvor viktig og bra det nordiske samarbeidet fungerer. Midtengruppen håper arbeidet fortsetter med det høye ambisjonsnivået.

Vi har kresne nordiske forbrukere som krever opplysning - opplysning og informasjon om opprinnelse og om holdbarhet. Holdbarhet er et tankesett som gjennomsyrer ikke bare de nordiske instansene, men alt vi gjør. Vi ser fram mot videre tverrfaglig innsats og å delta i diskusjonene etter analysen Sustainable Consumption and Production, an Analysis of Nordic Progress, og også forstudien som Nordisk ministerråd har bevilget for kultur.

Det er her jeg kommer til et par spørsmål: Hva har en hittil gjort knyttet til de to studiene og spesielt bidragene og spørsmålene som gjelder kultur? Utdanningssystemet i Norden, våre tradisjoner og vår kultur er et stort fellesskap, også det språklige, som skaper et grunnlag. Kultur er en del av å skape en holdbarhet. Det andre spørsmålet er: Kan vi få ta del i hvordan diskusjonen om de nye indikatorene forløper i ministerrådet?