77. Peter Östman (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
77
Person
Speaker role
Mittengruppens talsperson
Date

Bäste president! Värderade ministrar! Jag har en fråga som berör integriteten i våra globala värdekedjor. För någon vecka sedan publicerade Bloomberg News en artikel där de gjorde gällande att bland andra företagen Amazon och Apple varit utsatta för stora hårdvaruattacker. Enligt artikeln skulle en tillverkare av så kallade moderkort till servrar ha installerat chip i serverkomponenter som levererats till företagen, vilket skulle ha möjliggjort att en del länders myndigheter så att säga kan ta sig in  bakvägen i servrarna utan att behöva göra intrång. Det finns alltså länder som tillverkar hårdvaror som samtidigt bereder underlag för en extensiv underrättelseverksamhet. I ljuset av att industrispionage förekommer i stor omfattning och utförs av flera aktörer och länder vill jag ställa en fråga ur nordiskt perspektiv: Hur kan vi trygga integriteten i våra globala värdekedjor när vi köper massor av teknik från länder som samtidigt och enligt flera indikationer bedriver verksamhet av det slag som kan ha drabbat exempelvis företaget Amazon?