74. Eva Kjer Hansen (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
74
Speaker role
Fiskeri-, samarbejds- og ligestillingsminister
Date

Tak skal du have. Jeg ville benytte mig af muligheden for både at komme med en opfordring og en oplysning til jer.

Opfordringen skal gå på, at I skal blande jer mest muligt i diskussionen om reformer af vores samarbejde. Vi har i de seneste dage drøftet rigtig meget, hvordan vi kommer videre i forhold til at skabe konkrete resultater og opnå en effektiv udnyttelse af de midler, vi i fællesskab har til det nordiske samarbejde. Jeg tror, det er vigtigt, at vi sammen får stillet spørgsmål til, hvad de konkrete resultater er, hvor det er, vi rykker i forhold til integrationen og i forhold til at skabe den bedst integrerede region i det nordiske. 

I tilknytning til det vil jeg komme med en oplysning til jer om, at jeg er rigtig glad for, at det er blevet taget godt imod blandt samarbejdsministrene, at vi i virkeligheden skal være dygtigere til at fortælle om de resultater, vi opnår, og at der derfor bliver taget et nyt initiativ her den 1. januar, så vi får et Norden info, så ikke bare borgere kan ringe og spørge om, hvad mulighederne er,  når man flytter mellem landene, men så også virksomheder og organisationer kan ringe og spørge om, hvad deres muligheder er for at være en del af et nordisk forskningsprogram eller et innovationsinitiativ, altså så vi bliver dygtigere til i fællesskab at få informeret alle dem derude om, hvilke muligheder der egentlig er inden for rammerne af det nordiske samarbejde.

Så jeg håber også, at I vil tage godt imod det her nye Norden info og være med til at få fortalt om de muligheder, der nu er for at få en meget nemmere adgang til de mange ting,som vi i fællesskab sætter i værk.

Så jeg tror på, at det er i fællesskab mellem regeringerne og parlamentarikerne, at vi kan få skabt det her meget mere nærværende Norden, som så kan komme vores borgere til gavn. 

Tak for ordet.