Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Om Nordic School of Public Health NHV (1953-2014)

Nordic School of Public Health NHV
Photographer
Kristina Båth
Nordic School of Public Health NHV (NHV) var under åren 1953-2014 en pionjär inom nordisk folkhälsovetenskaplig utbildning och forskning, vars verksamhet vilade på tre pelare; folkhälsovetenskap, det nordiska och det internationella.

NHV hade Nordiska ministerrådet (NMR) som huvudman, och gick tidigare även under namnen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och Nordiska hälsovårdshögskolan. NHV finansierades av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Den 31 december 2014 upphörde NHV

I juni 2013 fattade NMR beslutet att avveckla högskolan med motiveringen att utbildningar inom folkhälsovetenskap fanns vid universitet i hela Norden. Den 31 december 2014 upphörde NHV som akademisk institution.

NHV hade som mål att skapa nordisk nytta och nordiskt mervärde genom att både perspektiv, deltagare och exempel inom utbildning och forskning framförallt var nordiska. NHV arbetade intensivt för nordiska samarbeten och nätverk.

NHVs verksamhetsidé var att med Norden som bas skapa och sprida kunskap som främjar en god och jämlik hälsa. Flera utvärderingar och utredningar visade på NHVs starka roll på det folkhälsovetenskapliga området i Europa. Detta nordiska uppdrag i utbildning och forskning skapade NHVs unika kompetens eftersom inget annat lärosäte uppvisade samma profil, med möjligheter att utnyttja de stimulerande likheter och skillnader som det innebar att ha hela Norden som sitt verksamhetsområde.

Mer information om Nordic School of Public Health NHV

Nordic School of Public Health NHV – Nordisk folkhälsa under 60 år är en kort sammanfattande beskrivning av NHVs verksamhet; historik, forskning, utbildning och internationell verksamhet. 

I ett supplement av Scandinavian Journal of Public Health, våren 2015, presenterades glimtar ur NHVs folkhälsovetenskapliga arv.

NHV presenterades även i Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2002.

Publikationer

NHV producerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, avhandlingar och rapporter, samt masteruppsatser. 

Avhandlingar, rapporter och masteruppsatser från NHV kan nås i fulltext på norden.org/nordpub.