Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Trivsel bland barn och unga i Arktis

24.07.18 | Hanke
Projektet fokuserade på barn och unga från de arktiska ursprungsbefolkningarna, vilka anses vara särskilt utsatta grupper i området.

Tietoja

Päivämäärät
01.01.2017 - 31.12.2019

Den arktiska ursprungsbefolkningen anses vara särskilt utsatta grupper. Framför allt när det rör sig om barn och ungdomar. Unga samer och inuiter upplever till exempel till högre grad våld, angrepp, självmordstankar och självmord jämfört med deras nordiska grannar eller majoritetsbefolkning på samma områden. Deras levnadsvillkor präglas i många fall av begränsad tillgång till välfärdsförmåner som hälso- och sjukvård, sociala tjänster och utbildningsmöjligheter, liksom möjligheterna till arbete i Arktisområdet är också mer begränsade jämfört med mer befolkade och centrala delar av Norden. NORDBUK har därför under tidigare år efterfrågat en starkare prioritering av barn och unga i Arktis. Dock krävs en solid vetenskapsgrund för säkra genomslagskraften av framtida insatser på området barn och unga i Arktis. På bakgrund av detta initierades Trivsel blandt børn og unge i Arktis. Projektet bestod av en kartläggning över existerande forskning på temat och ett nätverksmöte som involverade barn och ungdomar från Arktis samt lokala myndigheter och nätverksorganisationer som arbetar för att främja barn och ungdomars villkor och rättigheter.

Ota yhteyttä