Trivsel blandt børn og unge i Arktis

24.07.18 | Projekt
Projektet fokuserede på børn og unge fra de oprindelige arktiske befolkninger, som anses for at udgøre særligt udsatte grupper i området.

Information

Dato
01.01.2017 - 31.12.2019

De oprindelige arktiske befolkninger anses for at være særligt udsatte grupper, især når det gælder børn og unge. Unge samer og inuiter oplever for eksempel i højere grad vold, overgreb, selvmordstanker og selvmord sammenlignet med deres nordiske naboer eller majoritetsbefolkningen i de samme områder. Deres livsvilkår præges ofte af begrænset adgang til velfærdsydelser som lægebehandling, sociale ydelser og uddannelsesmuligheder, ligesom jobmulighederne i Arktis er mere begrænsede end i de mere befolkede og centrale dele af Norden. NORDBUK har derfor tidligere efterspurgt en højere prioritering af børn og unge i Arktis. Der kræves dog et solidt videnskabeligt grundlag for at sikre effekten af fremtidige indsatser på børne- og ungeområdet i Arktis. På denne baggrund blev projektet Trivsel blandt børn og unge i Arktis igangsat. Projektet bestod af en kortlægning af den eksisterende forskning på området og et netværksmøde, som involverede børn og unge fra Arktis samt lokale myndigheder og netværksorganisationer, som arbejder for at fremme børn og unges vilkår og rettigheder.

Kontakt