Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

EU:s mobilitetsprogram

Arbetsförmedlingens förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program försvårar för de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden att göra arbetspraktik och delta i utbildning inom EU- och EES-länder.

Tietoja

Sarjanumero
15-006
Maat
Island
Sverige
Aihealue
Arbetsmarknad
Maa, joka voi ratkaista asian?
Norden
Tila
Ratkaistu
Rajaesteneuvoston priorisoima
Ei

Förordningen är således inte överensstämmande med EU-program som Erasmus+ Ung och Aktiv som erbjuder unga möjligheter till praktik (volontärt arbete) och utbildning inom EU. Arbetsförmedlingen, ESF-rådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har lyft fram att det finns behov av en förändring av förordningen.

Nordiska länder har problem att använda EU:s mobilitetsprogram för icke-formellt lärande som programmet är tänkt att nyttjas till: Ett program som främjar ungas återinträde i utbildning och inträde på arbetsmarknaden.

Det är unga som står längst från arbetsmarknaden och som hamnat utanför systemet, s.k. dropouts, som drabbas när regelverk inte överensstämmer med tilltänkta åtgärder.

Både Island och Sverige har identifierat problemet (i SE redovisas det i prop.), medan det är oklart om problemet existerar i Norge och Finland.

Keitä asia koskee?

Unga människor i de nordiska länderna.

Ratkaisuehdotus

Hindret kan lösas av Arbetsmarknadsdepartementet.

Ota yhteyttä