Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

EU:s mobilitetsprogram

Arbetsförmedlingens förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program försvårar för de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden att göra arbetspraktik och delta i utbildning inom EU- och EES-länder.

Information

Serienummer
15-006
Berørte lande
Island
Sverige
Kategori
Arbetsmarknad
Hvilket land kan løse problemet?
Norden
Status
Løst
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej

Förordningen är således inte överensstämmande med EU-program som Erasmus+ Ung och Aktiv som erbjuder unga möjligheter till praktik (volontärt arbete) och utbildning inom EU. Arbetsförmedlingen, ESF-rådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har lyft fram att det finns behov av en förändring av förordningen.

Nordiska länder har problem att använda EU:s mobilitetsprogram för icke-formellt lärande som programmet är tänkt att nyttjas till: Ett program som främjar ungas återinträde i utbildning och inträde på arbetsmarknaden.

Det är unga som står längst från arbetsmarknaden och som hamnat utanför systemet, s.k. dropouts, som drabbas när regelverk inte överensstämmer med tilltänkta åtgärder.

Både Island och Sverige har identifierat problemet (i SE redovisas det i prop.), medan det är oklart om problemet existerar i Norge och Finland.

Hvem påvirkes af problemet/hvem er berørt

Unga människor i de nordiska länderna.

Løsningsforslag

Hindret kan lösas av Arbetsmarknadsdepartementet.