97. Gunilla Carlsson (Svar på replik)

Tietoja

Laji
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Puheen numero
97
Speaker role
Nordisk Råds vicepræsident
Päivämäärä

Nej, du får lov att begära replik, men repliken ska gå till den som har sitt anförande. Den ska också handla om den fråga som tas upp i anförandet.