97. Gunilla Carlsson (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
97
Speaker role
Nordisk Råds vicepræsident
Dagsetning

Nej, du får lov att begära replik, men repliken ska gå till den som har sitt anförande. Den ska också handla om den fråga som tas upp i anförandet.