Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Pressmeddelande från möte i Nordiska ministerrådet för närings-, energi- och regionalpolitik (MR-NER), Helsingfors 13-14 oktober 2011

04.10.11 | Julkilausuma
Grön tillväxt är en viktig förutsättning för den framtida tillväxten och välfärden i Norden. De nordiska närings- energi- och regionalministrarna slår därför fast att de är villiga att påta sig ansvaret för stora delar av de framtida satsningar inom grön tillväxt som statsministrarna förväntas ta beslut om i samband med kommande Globaliseringsforum och efterföljande statsministermöte.

Tietoja

Hyväksytty
14.10.2011
Sijainti
Helsingfors

En nordisk innovationsfond kan bli verklighet. Ministrarna kommer att fortsätta diskussionerna om etableringen av en innovationsfond, Nordic Innovation Fund, tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) som bidrar med 1/3 av medlen. Förslaget är en stor satsning på 250 miljoner Euro, och innehåller bland annat en satsning på så kallade affärsänglar på 50 miljoner Euro.

Ministrarna gav Elmarknadsgruppen uppdraget att identifiera gemensamma utmaningar och initiativ som kan förbättra samarbetet om den nordiska elmarknaden. Främst kring det som är av betydelse för en trygg elförsörjning och en välfungerande marknad, inte minst med tanke på ett konsumentperspektiv.

Ministrarna sätter fokus på förnyandet av EU:s kommande sammanhållningspolitik och diskuterade ett gemensamt agerande för att kunna påverka utformningen av det kommande regelverket för strukturfonderna och för regionalt statsstöd.

Aktuella regionala utvecklingstrender i Norden diskuterades, med fokus på demografiska utmaningar. Bland annat diskuterades möjligheten att ta fram goda exempel på hur man jobbar med demografiska frågor i olika delar av Norden som stöd till lokala och regionala initiativ.

Ministrarna träffades den 13 och 14 oktober 2011 i Helsingfors. Finland är under 2011 ordförande i Nordiska ministerrådet.

Ota yhteyttä