Pohjoismaiden neuvoston kansainvälinen yhteistyö

Nordiska och baltiska flaggor
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden neuvosto on ulospäin suuntautunut ja tekee tiivistä yhteistyötä lukuisten kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten parlamentaaristen järjestöjen kanssa. Pohjoismaiden neuvosto priorisoi varsinkin yhteistyötä, jota tehdään Pohjoismaiden lähialueilla: Itämeren alueella, Arktiksella ja Euroopassa.

Yleisvastuu Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisestä yhteistyöstä sekä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista asioista on puheenjohtajistolla. Kansainvälisellä yhteistyöllä on merkittävä sija myös Pohjoismaiden neuvoston valiokuntatyössä. 

Pohjoismaiden neuvosto edistää sitä, että Pohjoismaat vahvistavat ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötään, ml. siviilivalmiuteen liittyvä yhteistyö. 

Pohjoismaita yhdistää maa- ja puoluerajat ylittävä syvä kunnioitus demokratiaa, oikeusvaltiota, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kohtaan. Pohjoismaille nämä arvot ovat selviöitä, mutta monissa muissa maissa on asiat toisin. Pohjoismaiden neuvosto edistää näiden arvojen pysymistä kansainvälisen asialistan kärkipäässä. 

Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisessä yhteistyössä on kolme painopistealuetta:

  • turvallisuus Pohjolassa ja sen lähialueilla
  • sääntöpohjainen maailmanjärjestys ja pohjoismainen malli
  • kestävä kehitys: Pohjoismaat ja maailma.

Baltian maat

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat läheisiä yhteistyökumppaneita, ja Baltian yleiskokous on Pohjoismaiden neuvoston kansainvälisen yhteistyön peruspilareita. 

Itämeri-yhteistyö

Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (BSPC) kokoaa yhteen parlamentaarikkoja, asiantuntijoita ja virkamiehiä kaikista Pohjoismaista ja Itämeren ympärysmaista Venäjää lukuun ottamatta, joten se on Pohjoismaiden neuvostolle tärkeä foorumi.

Pohjoiset alueet

Pohjoisilla alueilla on ainutlaatuinen luonto, mutta ne ovat ekologisesti erittäin haavoittuvaisia nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen vuoksi. Länsi-Pohjolan neuvoston ja Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin (CPAR) välinen yhteistyö on erittäin tärkeää pohjoismaiselle yhteistyölle. 

Benelux-maat

Benelux-mailla on hyvin samanlainen arvoperusta kuin Pohjolalla, ja Pohjoismaiden neuvolla onkin säännöllistä kokemustenvaihtoa Beneluxin parlamentin kanssa. 

EU

Pohjoismaiden neuvostoa kiinnostavat Pohjolan kannalta tärkeät EU-asiat, ja se pyrkii vahvistamaan yhteyksiä Brysselin pohjoismaisiin toimijoihin. Erityisen tärkeitä ovat Euroopan parlamentin ja Pohjoismaiden neuvoston väliset kontaktit.

Saksa ja Schleswig-Holstein

Saksa on merkittävä yhteistyökumppani kaikille Pohjoismaille. Pohjoismaiden neuvosto ja saksalaiset parlamentaarikot tekevät yhteistyötä varsinkin Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa (BSPC), jossa ovat edustettuina sekä Saksan liittopäivät (Bundestag) että Saksan pohjoisimpien osavaltioiden parlamentit. Pohjoissaksalaisessa Schleswig-Holsteinissa asuu merkittävä tanskalaisvähemmistö, ja Pohjoismaiden neuvostolla on läheiset suhteet osavaltion parlamenttiin. 

Iso-Britannia ja Skotlanti

Iso-Britannia on tärkeä kumppani kaikille Pohjoismaille, ja Pohjoismaiden neuvosto on viime vuosina vahvistanut yhteyksiä Ison-Britannian parlamenttiin ja Skotlannin parlamenttiin. 

Kanada ja Yhdysvallat

Kanada ja Yhdysvallat ovat Pohjoismaille tärkeitä paitsi arktisissa yhteyksissä myös monilla muilla aloilla. Pohjoismaiden neuvosto haluaa siksi vahvistaa Pohjolan ja Pohjois-Amerikan välistä yhteistyötä. Pohjoismaiden tulisi hyödyntää potentiaali, joka piilee monien pohjoisamerikkalaisten Pohjola-myönteisyydessä.

Ukraina

Kaikki Pohjoismaat ovat Ukrainan tärkeitä tukijoita. Pohjoismaiden neuvosto antaa työlle täyden tukensa ja auttaa pitämään Ukraina-kysymystä esillä myös pitkällä aikavälillä. 

Venäjän ja Valko-Venäjän demokraattinen oppositio

Pohjoismaiden neuvosto tukee Valko-Venäjän ja Venäjän demokraattista oppositiota, usein yhteistyössä Baltian yleiskokouksen kanssa.

YK

Pohjoismaiden neuvosto tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa ja osallistuu muun muassa vuotuisiin ilmastokokouksiin.