Pohjoismainen geenivarakeskus (NordGen)

NordGenin yleistavoitteena on varmistaa kotieläinten, kasvien ja metsäpuiden geenivarojen säilyttäminen ja kestävä käyttö Pohjoismaissa. NordGen sijaitsee Ruotsissa.

Information

Postiosoite

NordGen Huvudkontor
NordGen Växter
Box 41, SE-230 53 Alnarp, Sverige
Besöksadress: Smedjevägen 3, Alnarp

Contact
Puhelin
+46 40-53 66 40