Pohjoismainen kulttuuripiste (NKK)

Pohjoismainen kulttuuripiste on Pohjoismaiden ministerineuvoston tärkeimpiä välineitä työssä, jossa pyritään toteuttamaan pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön poliittiset painopistealueet. Kulttuuripiste on keskeinen pohjoismainen kohtauspaikka, ja sen tarkoituksena on vahvistaa Pohjoismaiden kielellistä ja kulttuurista läsnäoloa Suomessa ja muualla Pohjolassa. Kulttuuripiste tukee pohjoismaisen ja pohjoismais-balttilaisen kulttuuriyhteistyön uudistumista tukiohjelmien avulla. Lisäksi se profiloi ja kehittää pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön tarinaa niin Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin.

Information

Postiosoite

PB 231
00171 Helsingfors