Tietoa Pohjoismaiden neuvoston presidentistä

Pohjoismaiden neuvoston presidenttiys kestää kalenterivuoden. Presidenttiys kiertää maiden välillä tietyssä järjestyksessä.

Pohjoismaiden neuvoston presidentti valitaan neuvoston varsinaisessa istunnossa syksyllä. Presidentiksi valitaan neuvoston jäsen siitä maasta, jossa seuraava varsinainen istunto pidetään. Presidenttiys sekä istuntojen järjestämisvastuu vuorottelevat Pohjoismaiden välillä seuraavassa järjestyksessä: Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi ja Islanti. Samalla maalla ei voi koskaan olla yhtä aikaa Pohjoismaiden neuvoston presidenttiyttä ja Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuutta.

Presidentti johtaa neuvoston puheenjohtajiston kokouksia. Presidentin poissa ollessa hänen sijaisenaan toimii varapresidentti. Presidentti vastaa puheenjohtajiston kokousten ja muiden kokousten valmistelusta, kuten päiväjärjestyksestä, jonka sisältö sovitaan yhdessä neuvoston johtajan kanssa. Presidentin tulee huolehtia myös siitä, että puheenjohtajiston toimintasuunnitelma on ajan tasalla ja että yhteyksiä kansallisiin parlamentteihin, lähialueisiin ja tärkeisiin kansainvälisiin järjestöihin hoidetaan mahdollisimman hyvin. Pohjoismaiden neuvoston presidentin tärkeänä tehtävänä on myös neuvoston edustaminen eri tilaisuuksissa niin Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin.