Sisältö

  Uutiset
  Tietoja
  17.08.22 | Tiedot

  Työelämäalan pohjoismainen yhteistyö

  Työelämällä on keskeinen rooli pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kehittämisen, elinkeinoelämän ja yksilön näkökulmasta. Pohjoismaisen yhteistyön kulmakivenä ovat yhteiset työmarkkinat, ja yhteistyöalueita ovat työllisyys, työmarkkinat, työympäristö ja työoikeus.

  Julkilausumat
  Julkaisut
  Tukimahdollisuudet