Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuudesta

Nordiska flaggor
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/Norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakausi kestää vuoden, ja se vuorottelee viiden Pohjoismaan välillä.

Viisi Pohjoismaata toimivat kukin vuorollaan Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana, ja puheenjohtajakausi kestää kalenterivuoden.

Puheenjohtajuus vuorottelee Pohjoismaiden välillä seuraavassa järjestyksessä: Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi ja Islanti. Järjestystä voidaan muuttaa erillisellä päätöksellä, mikäli siihen on painavat syyt. 

Puheenjohtajamaan tehtävänä on johtaa aktiivisesti eri yhteistyöalueilla tehtävää työtä. Johtamisen tueksi laaditaan puheenjohtajakauden ohjelma, jossa esitellään pohjoismaisen hallitusyhteistyön tulevan vuoden poliittiset painopisteet.

Ohjelman esittelee tulevan puheenjohtajamaan pääministeri Pohjoismaiden neuvoston vuotuisessa istunnossa. Ohjelmasta julkaistaan sekä sähköinen että painettu versio.

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa toimii vuoden aikana myös pohjoismaisten pääministerikokousten puheenjohtajana. Sama koskee myös ulko- ja puolustusministerien kokouksia, joita ei kuitenkaan koskaan järjestetä Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa. Istuva puheenjohtajamaa pitelee puheenjohtajan nuijaa myös virkamiestason pohjoismaisissa kokouksissa.