Sisältö

27.06.19 | Uutinen

Pohjoismaiden ministerit panostavat kiertotalouteen ja terveysinnovaatioihin

Pohjoismaiden elinkeinoministerit haluavat tukea terveysalan innovointia helpottamalla alan eri toimijoiden pääsyä pohjoismaisiin terveystietovarantoihin. Ministerit haluavat myös tukea Pohjoismaiden elinkeinoelämän kiertotaloussiirtymää.

26.06.19 | Uutinen

Hyväksikäytettyjen lasten itsemurhariski puhuttaa

Väkivalta, alkoholiongelmat ja lapsena tapahtunut hyväksikäyttö yli kaksinkertaistavat itsemurha-ajatusten esiintyvyyden Grönlannissa. Tämä ilmenee uudesta väestötutkimuksesta, jonka ovat laatineet Tanskan kansanterveyslaitos ja Etelä-Tanskan yliopisto. Pohjoismaiden neuvosto toivoo yht...

27.03.09 | Julkilausuma

Ministerbeslutning om Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet

Ministerbeslutning fra 2006 i Lofoten, Norge, om Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet.

19.08.18 | Tiedot

Nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

En stærk indsats for sundhed og social tryghed for alle er fundamentet i de nordiske lande. Det nordiske samarbejde på social- og sundhedsområdet handler om at udvikle og styrke den nordiske velfærdsmodel til gavn for borgerne i Norden.