Pääsihteeri

Pääsihteerin asema ja aloiteoikeus Pohjoismaiden hallitukset nimittävät Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin. Hänen tehtävänään on johtaa sihteeristön työtä. Puheenjohtajamaan ja pääsihteerin työssä noudatetaan Pohjoismaisen yhteistyökomitean laatimia suuntaviivoja, mutta pääsihteerillä on Pohjoismaiden ministerineuvoston työjärjestyksen mukaan oikeus ja velvollisuus tehdä omia aloitteita, joita pidetään välttämättöminä yhteistyön kehittämiseksi. Tätä kutsutaan aloiteoikeudeksi, ja se koskee koko sihteeristön työtä. Sihteeristön asema ei siis ole vain passiivinen ministerineuvostoissa ja virkamieskomiteoissa tehtyjen päätösten käytännön koordinoija, vaan sen on tarkoitus tehdä myös itse ehdotuksia ja viedä osaltaan yhteistyötä aktiivisesti eteenpäin.

Information

Postiosoite

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto | Nordens Hus | Ved Stranden 18, 1061 København K, Danmark

Contact
Puhelin
+4560153062
Sähköposti