Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC)

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tehtävänä on parantaa sosiaalipoliittisen työn laatua Pohjoismaissa koulutuksen, tiedotuksen, tutkimuksen edistämisen, kehitystyön, verkostoitumisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla.

Information

Postiosoite

Box 1073, SE-10139 Stockholm
Besöksadress: Slupskjulsvägen 30, Stockholm

Contact
Phone
+46-8-54553600

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities