Palkinnonsaaja 2000

Bellona, Norja

Palkinnon sai Bellona-ympäristösäätiö radioaktiivisiin saasteisiin liittyvästä uraauurtavasta työstään.

Perustelujen mukaan Bellona palkittiin työstä, jota se on tehnyt arktisten merialueiden ja Luoteis-Venäjän ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Järjestö on vauhdittanut toiminnallaan venäläisten ympäristöryhmien perustamista, kohdistanut huomion alueen suurimpiin ympäristöongelmiin ja edistänyt näin osaltaan Pohjoismaiden ja niiden lähialueiden ympäristönsuojeluyhteistyötä.

Bellona on keskittynyt radioaktiivisuudesta aiheutuviin riskeihin Barentsin alueella, mikä on poikinut useita kansainvälisiä ympäristönsuojeluhankkeita.