Respect Europe, Ruotsi

Ebba Lindsoe, Respect Europe, Svergie
Respect Europen Svante-ohjelma asetetaan ehdolle, koska se tarjoaa tehokkaan työkalun yrityksille, jotka haluavat parantaa energiatehokkuuttaan.

Svante-ohjelma antaa yrityksille yleiskuvan niiden kasvihuonekaasupäästöjen määrästä. Näppäilemällä energiankulutuksensa ohjelmaan yritys saa yleiskuvan paitsi omista suorista päästöistään, jotka syntyvät lämmityksestä ja kuljetuksista, myös epäsuorista päästöistä, jotka syntyvät esimerkiksi kaukolämmöstä, työmatkoista ja henkilöstön sekä alihankkijoiden toiminnasta. Svanten tavoitteena on konkretisoida yritysten ilmastovaikutuksia sekä helpottaa energiankulutukseen, päästöihin ja kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista ja priorisointia. Ohjelman kohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret konsernit, ja se noudattaa kansainvälisiä ympäristöstandardeja.